Az idiómákról - színesen

Szerző: 

Bereczki Ildikó

Az idióma egy olyan kifejezés, amelynek jelentése nem vagy legalábbis nehezen következtethető ki az azt alkotó egyes szavak jelentéséből. Minden nyelvnek megvannak a saját idiómái, és szinte állandóan találkozunk ilyen rögzült kifejezésekkel, ha angolul tanulunk.

Az angolok szerint az angol nyelvben van a világon a legtöbb idióma, a magyarok szerint a magyarban. Ezért aztán ők "zöldülnek az irigységtől", mi meg "sárgulunk" :).

De persze ez csak vicc volt és ne irigykedjünk, mert az nem szép dolog  - és akadályozza a nyelvtanulást is :), inkább nézzünk néhány, a jelentést különböző színekbe öltöztető angol idiómát. 

RED

be in the red - being in debt

paint the town red - celebrate boisterously

BLUE

out of the blue - suddenly and unexpectedly

talk a blue streak - talk continuously

blue-pencil - alter, abridge or cancel as in editing a manuscript

true-blue - unwaveringly loyal or faithful

blue-ribbon - of superior quality or prominence

WHITE

white lie

wave the white flag

whitewash - deceptive words or actions used to cover up or gloss over faults, errors or wrongdoing

PURPLE

purple prose

BLACK

black sheep of the family

blackball - exclude socially, vote against or reject a candidate

ROSE

rose-coloured / tinted glasses

GREEN

greenhorn - an untrained, inexperienced, naive person

get the green light - get permission

green with envy - very jealous

have green fingers - good at gardening

PINK

tickled pink - greatly pleased

pink slip - a notice of dismissal from one's job

in the pink - healthy, in very good condition

YELLOW

have a yellow streak - be cowardly