"We are sinking! Please, help!" A fonetikus jelek tanításának szerepe az angoloktatásban - 2. rész

Szerző: 

Bereczki Ildikó

Ma már szerencsére kevesebb "hóvarjú" röpköd a levegőben, mint egy-két évtizeddel ezelőtt, de sokszor még mindig nehéz eldönteni, hogy egy angolul tanuló töri a fejét valamin vagy éppen elsüllyedni készül. A magyar fül számára ugyanis alig hallható a kiejtésbeli különbség a "think" és a "sink"  th-ja és s-e között, csakhogy az angolban nagyon nem mindegy, mit és hogy mondunk. Az előbbi jelentése "gondol" vagy "gondolkodik" míg utóbbié "süllyed" és nagyon is van különbség a két hang és annak képzésbeli helye és technikája között. De mi nem szeretnénk elsüllyedni, mint abban a nevezetes reklámban a hajó, és most bebizonyítjuk, hogy képesek vagyunk két kis hangocskát megkülönböztetni és helyesen kiejteni, sőt még többet is, nem csak ezt a kettőt :)!

Mint ahogy erről már a cikk első részében szó volt, a fonetikus jelek megtanulása és folyamatos alkalmazása fontos szerepet játszik a helyes angol kiejtés elsajátításában. Nagyon lényeges, hogy soha ne írjuk a kiejtést a szó mellé magyarul, mert ez teljesen rossz irányba terel minket.

Az angolban, ahogy a fenti táblázat is mutatja, a magyartól eltérően nem kettő, hanem három csoportra oszthatjuk a hangzókat. Vannak mássalhangzók (consonants), magánhangzók (vowels) és kettőshangzók vagy diftongusok (diftongs).

A mássalhangzók közül a "w", a "th" és az "r" szokta a legnagyobb gondot okozni. Ezek gyakorlásához gyűjtsünk szavakat és mondogassuk ezeket hangosan és ha lehet rendszeresen.

Néhány példa:

w - wet, one, when, why, queen, earthquake - teljesen másképp ejtjük, mint a magyar "v" hangot, például a  "vonat" szóban, hiszen itt nem érintjük össze az alsó ajkat a felső fogsorral

th - thanks, thing, author, path, seventh - ezt a hangot a nyelv két fogsor közötti kidugásával tudjuk csak kiejteni

th - this, that, other, father, smooth - ezt a hangot majdnem úgy képezzük, mint  a magyar "d"-t, csak puhábban, lágyabban ejtjük

r - right, wrong, sorry, arrange - ez is más, mint a magyar ropogós "r" a "répa, retek, mogyoróban", itt nem pördül a nyelvünk, csak, ha esetleg skót angolt gyakorlunk, és akkor is csak nagyon röviden

A magánhangzók esetében a problémát legtöbbször a nyílt "e", az "a" és "o" között ejtett sajátosan "angol" hang és a rövid és hosszú torokhang jelentik.

Példák:

nyílt e hang - stamp

a és o között valahol félúton - hot

rövid torokhang - letter

hosszan ejtett torokhang - learn

A diftongusok gyakorlásához a következő szavakat érdemes mondogatni

- no

- how

- hear

- where

- tour

A kettőshangzók gyakorlásakor nagyon fontos, hogy mind a két hangot ejtsük, tehát például a "how" szóban a diftongus az "au", tehát kiejtéskor "hau"-t mondunk és nem mást, még véletlenül se "hóvarjú" röpködjön a levegőben, ha valakitől csak annyit szeretnénk kérdezni: "How are you?"